Fysiotherapie

Jaarlijks gaan zo’n 2,5 miljoen mensen naar de fysiotherapeut met klachten aan hun lichaam. Ze hebben klachten vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om een sportblessure, klachten opgedaan tijdens het werk of een ongeval, klachten als gevolg van een “verkeerde” beweging, stress  of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt.

Bewegingsproblemen aanpakken

Fysiotherapie kan u helpen weer soepel te bewegen, vanuit gezond bewegende gewrichten en een goed gedoseerde belasting. U kunt rekenen op een integrale aanpak vanuit diverse specifieke specialiteiten, die samen leiden tot fysiotherapie waarmee u bewegingsproblemen kunt aanpakken.

Behandelplan

De fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u, zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Tijdens de fysiotherapie behandeling leert u hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door eerst een uitgebreid gesprek met u te voeren en u te onderzoeken. Op basis daarvan stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op.

Geachte lezer,

Met verdriet in mijn hart moet ik u vertellen dat ik aan het eind van deze maand ga stoppen met werken en de behandeling van uw klachten door mij zal eindigen. De voorgeschiedenis van dit alles is u bekend. Ik heb mijn best gedaan om goed te herstellen van het ongeval van enkele jaren geleden, maar de hinder van de lichamelijke en andersoortige gevolgen lijken min of meer blijvend van karakter te zijn. Ik kan hierdoor niet meer de kwaliteit bieden die u van mij gewend bent te krijgen en ik van mijzelf gewend ben te bieden én naar mijn mening vereist is. Ik heb het als een eer ervaren dat u voor mij als fysiotherapeut en uw behandelaar hebt gekozen of wilde gaan kiezen. Deze eer zorgde voor de bescheidenheid en gedrevenheid om van iedere behandeling iets waardevols te maken.

Ik wil u bedanken voor het vertrouwen in mij en uw trouw aan mij en wens u het allerbeste in het algemeen en bij het vervolg van uw behandeling bij een collega.

Rob Verkerk