Golf fysiotherapie

Golf fysiotherapie is een initiatief van Praktijk Verkerk in samenwerking met PGA-Golfprofessional Arnoud van Opijnen. We begeleiden golfers met een blessure opgelopen tijdens het spelen of golfers die terug willen komen na een periode van inactiviteit, vanuit het beste van twee werelden. De golfprofessional benadert de blessure vanuit golftechnisch oogpunt, terwijl ik, geaccrediteerd en in samenwerking met de PGA opgeleid, de blessure vanuit mijn golf fysiotherapeutische expertise zal beoordelen.

Gecombineerde inzichten voor specifieke oplossing

Met de inzichten van ons beiden zullen wij een op uw probleem toegesneden oplossing aanbieden. Waar mogelijk zal deze ‘blessurescreening’ en behandeling door ons samen op de driving range plaatsvinden. Mocht er een noodzaak bestaan tot specifieker onderzoek? Dan is daarvoor mijn praktijk in Apeldoorn beschikbaar. Op die locatie zullen ook eventuele extra behandelingen plaatsvinden.

GolfPhysiotherapeutTevens proberen we in het kader van blessurepreventie de warming-up voor het golfen te promoten. Het golf fysiotherapeutische deel zal bestaan uit lenigheids-, spierversterkende-, stabiliteits- en coördinatieoefeningen. Het golftechnische deel bestaat uit een snelle opbouw van uw swing van chipping tot aan de fullswing.

Geachte lezer,

Met verdriet in mijn hart moet ik u vertellen dat ik aan het eind van deze maand ga stoppen met werken en de behandeling van uw klachten door mij zal eindigen. De voorgeschiedenis van dit alles is u bekend. Ik heb mijn best gedaan om goed te herstellen van het ongeval van enkele jaren geleden, maar de hinder van de lichamelijke en andersoortige gevolgen lijken min of meer blijvend van karakter te zijn. Ik kan hierdoor niet meer de kwaliteit bieden die u van mij gewend bent te krijgen en ik van mijzelf gewend ben te bieden én naar mijn mening vereist is. Ik heb het als een eer ervaren dat u voor mij als fysiotherapeut en uw behandelaar hebt gekozen of wilde gaan kiezen. Deze eer zorgde voor de bescheidenheid en gedrevenheid om van iedere behandeling iets waardevols te maken.

Ik wil u bedanken voor het vertrouwen in mij en uw trouw aan mij en wens u het allerbeste in het algemeen en bij het vervolg van uw behandeling bij een collega.

Rob Verkerk