Golf fysiotherapie

Golf fysiotherapie is een initiatief van Praktijk Verkerk in samenwerking met PGA-Golfprofessional Arnoud van Opijnen. We begeleiden golfers met een blessure opgelopen tijdens het spelen of golfers die terug willen komen na een periode van inactiviteit, vanuit het beste van twee werelden. De golfprofessional benadert de blessure vanuit golftechnisch oogpunt, terwijl ik, geaccrediteerd en in samenwerking met de PGA opgeleid, de blessure vanuit mijn golf fysiotherapeutische expertise zal beoordelen.

Gecombineerde inzichten voor specifieke oplossing

Met de inzichten van ons beiden zullen wij een op uw probleem toegesneden oplossing aanbieden. Waar mogelijk zal deze ‘blessurescreening’ en behandeling door ons samen op de driving range plaatsvinden. Mocht er een noodzaak bestaan tot specifieker onderzoek? Dan is daarvoor mijn praktijk in Apeldoorn beschikbaar. Op die locatie zullen ook eventuele extra behandelingen plaatsvinden.

GolfPhysiotherapeutTevens proberen we in het kader van blessurepreventie de warming-up voor het golfen te promoten. Het golf fysiotherapeutische deel zal bestaan uit lenigheids-, spierversterkende-, stabiliteits- en coördinatieoefeningen. Het golftechnische deel bestaat uit een snelle opbouw van uw swing van chipping tot aan de fullswing.