Haptotherapeutische begeleiding

Deze begeleiding is erop gericht de cliënt bewust te maken van de wijze waarop hij of zij met klachten of problemen omgaat, er eventueel door beheerst wordt of zich er door laat bepalen. Bovendien laat de hulpverlener de cliënt ervaren wat er verandert als hij of zij het probleem gevoelsmatig benadert.

De mens neemt en heeft deel aan de maatschappij via een veelheid aan contacten en interacties, waarbij hij voortdurend geconfronteerd wordt met de noodzaak tot het nemen van, al dan niet bewuste, persoonlijke keuzes of stellingnamen. In onze maatschappij en onze opvoeding, zijn wij maar al te vaak geneigd deze keuzes te maken op grond van wat wij menen dat onze omgeving van ons verwacht of wenselijk acht.

Het is daarbij niet vanzelfsprekend te luisteren naar wat wij diep in ons zelf voelen en beleven en de keuze te maken die voor onszelf van belang is en bij ons past. Deze aanpassing, het gevoel dat daarbij hoort en de daaruit ontstane patronen kunnen een belangrijke oorzaak zijn voor stoornissen in het persoonlijk fungeren en het zich al dan niet welbevinden.

Geachte lezer,

Met verdriet in mijn hart moet ik u vertellen dat ik aan het eind van deze maand ga stoppen met werken en de behandeling van uw klachten door mij zal eindigen. De voorgeschiedenis van dit alles is u bekend. Ik heb mijn best gedaan om goed te herstellen van het ongeval van enkele jaren geleden, maar de hinder van de lichamelijke en andersoortige gevolgen lijken min of meer blijvend van karakter te zijn. Ik kan hierdoor niet meer de kwaliteit bieden die u van mij gewend bent te krijgen en ik van mijzelf gewend ben te bieden én naar mijn mening vereist is. Ik heb het als een eer ervaren dat u voor mij als fysiotherapeut en uw behandelaar hebt gekozen of wilde gaan kiezen. Deze eer zorgde voor de bescheidenheid en gedrevenheid om van iedere behandeling iets waardevols te maken.

Ik wil u bedanken voor het vertrouwen in mij en uw trouw aan mij en wens u het allerbeste in het algemeen en bij het vervolg van uw behandeling bij een collega.

Rob Verkerk