Kinesis

Balans, flexibiliteit, coördinatie en kracht

Kinesis is een oefenmethode waarbij het hele lichaam zo compleet mogelijk en zeer functioneel geoefend wordt. Zonder dat we daar veel erg in hebben vraagt het lichaam tijdens het  bewegen   balans, flexibiliteit, coördinatie en kracht. Bij langduriger uitgevoerde bewegingen komt daar ook nog uw conditie om de hoek kijken om één en ander vol te houden. In veel van de huidige bewegingsprogramma’s op sportscholen wordt slechts een enkel onderdeel van de bovengenoemde kwaliteiten geoefend. In mijn optiek heeft dat niet veel te maken  met het bewegen zoals we dat dagelijks gewend zijn.  Oefenen dient in mijn visie veel functioneler uitgevoerd  te worden. Functioneler in die zin dat alle kwaliteiten van het bewegingsapparaat in een en dezelfde oefening aangesproken worden.

Het Kinesis oefenprogramma

Het Kinesis oefenprogramma voorziet in deze behoefte. Het is een programma waarbij in elke oefening uw balans, coördinatie, flexibiliteit en kracht aangesproken worden op een niveau dat bij uw bewegingsapparaat past. Elke oefening is een vorm van bewegen die in het dagelijks leven plaatsvindt en in die zin zeer functioneel genoemd mag worden.
U oefent aan dit toestel in een aparte ruimte. De speciaal voor u uitgekozen oefeningen worden op een videoscherm gedemonstreerd, waarna u zelf de oefeningen in een schema kan gaan uitvoeren. Controle en aanpassing op de uitvoering vindt op regelmatige basis plaats en is afhankelijk van uw klachten en niveau van bewegen.

Het toestel is zeer geschikt voor het revalideren na operaties aan uw bewegingsapparaat, zoals nieuwe heupen, knieën en schouders, rugoperaties en verstuikingen aan enkels. Waardevol wordt het apparaat ook ervaren bij het trainen van bewegingen in de verschillende sporten, zoals bijv. de golfsport.

Tevens wordt het Kinesis oefenprogramma gebruikt door mensen die gewoon afwisselend, doelmatig en verantwoord willen werken aan het onderhouden van hun bewegingsapparaat.

Geachte lezer,

Met verdriet in mijn hart moet ik u vertellen dat ik aan het eind van deze maand ga stoppen met werken en de behandeling van uw klachten door mij zal eindigen. De voorgeschiedenis van dit alles is u bekend. Ik heb mijn best gedaan om goed te herstellen van het ongeval van enkele jaren geleden, maar de hinder van de lichamelijke en andersoortige gevolgen lijken min of meer blijvend van karakter te zijn. Ik kan hierdoor niet meer de kwaliteit bieden die u van mij gewend bent te krijgen en ik van mijzelf gewend ben te bieden én naar mijn mening vereist is. Ik heb het als een eer ervaren dat u voor mij als fysiotherapeut en uw behandelaar hebt gekozen of wilde gaan kiezen. Deze eer zorgde voor de bescheidenheid en gedrevenheid om van iedere behandeling iets waardevols te maken.

Ik wil u bedanken voor het vertrouwen in mij en uw trouw aan mij en wens u het allerbeste in het algemeen en bij het vervolg van uw behandeling bij een collega.

Rob Verkerk