Manuele therapie

Manuele Therapie is een behandelmethode die direct en heel precies aangrijpt op de gewrichten van ons lichaam. Hierbij wordt getracht d.m.v. specifieke handgrepen uw gewrichten weer optimaal te laten bewegen. Functiestoringen ontstaan wanneer iemand door een ongeval, ongewone arbeid of psychische factoren of factoren waar we met de huidige stand van de wetenschap nog geen zicht op hebben, niet meer in staat is op zijn eigen manier te bewegen. De klachten die hieruit kunnen voortkomen, uiten zich niet altijd op de plaats van de oorzaak. Het onderzoek is dan ook gericht op het vinden van een oorzakelijke factor om van daar uit het herstel te kunnen vorm geven.

Instructies en adviezen tijdens manuele therapie

Manuele therapie en fysiotherapie zijn ontegenzeggelijk verschillende disciplines, maar hebben veel met elkaar te maken en soms ook veel gemeen. Tijdens manuele therapie ontvangt u goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen. U ontvangt de begeleiding die u nodig heeft om uw houding en beweging te verbeteren, zodat u de klachten ook op de langere termijn tot een minimum kunt beperken of zelfs helemaal achter u kunt laten.

Wat kunt u van mij verwachten

Een behandeling duurt een half uur tot 50 minuten. Bij de eerste afspraak vorm ik een zo goed mogelijk beeld van uw klachten en stel, in samenspraak met u, een behandelplan op. De behandeling zal voor een groot deel bestaan uit rustige mobilisaties van uw gewrichten, bedoeld om de bewegingsmogelijkheden te verbeteren om zo de gestoorde functies te verhelpen. Door dagelijks op een goede wijze te oefenen en om uitleg te vragen als u iets niet duidelijk is, vergroot u uw eigen kansen op herstel.

Geachte lezer,

Met verdriet in mijn hart moet ik u vertellen dat ik aan het eind van deze maand ga stoppen met werken en de behandeling van uw klachten door mij zal eindigen. De voorgeschiedenis van dit alles is u bekend. Ik heb mijn best gedaan om goed te herstellen van het ongeval van enkele jaren geleden, maar de hinder van de lichamelijke en andersoortige gevolgen lijken min of meer blijvend van karakter te zijn. Ik kan hierdoor niet meer de kwaliteit bieden die u van mij gewend bent te krijgen en ik van mijzelf gewend ben te bieden én naar mijn mening vereist is. Ik heb het als een eer ervaren dat u voor mij als fysiotherapeut en uw behandelaar hebt gekozen of wilde gaan kiezen. Deze eer zorgde voor de bescheidenheid en gedrevenheid om van iedere behandeling iets waardevols te maken.

Ik wil u bedanken voor het vertrouwen in mij en uw trouw aan mij en wens u het allerbeste in het algemeen en bij het vervolg van uw behandeling bij een collega.

Rob Verkerk